نقد و نظر


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هجدهم بهمن 1392ساعت 22:29  توسط گروه ادبیات  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هفتم دی 1392ساعت 21:13  توسط گروه ادبیات  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ششم دی 1392ساعت 10:54  توسط گروه ادبیات  |    


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم آذر 1392ساعت 22:24  توسط گروه ادبیات  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم آذر 1392ساعت 22:31  توسط گروه ادبیات  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم مهر 1392ساعت 10:42  توسط گروه ادبیات  | 

محورهای همایش زبان و ادبیات فارسی

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم مهر 1392ساعت 10:37  توسط گروه ادبیات  | 

شاعر بومی و جهانی

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم مهر 1392ساعت 23:38  توسط گروه ادبیات  | 


شرح وظایف گروه ها

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم مهر 1392ساعت 10:31  توسط گروه ادبیات  | 

دریافت فایل

+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم آذر 1391ساعت 10:24  توسط گروه ادبیات  | ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم آذر 1391ساعت 23:53  توسط گروه ادبیات  | ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم آبان 1391ساعت 11:30  توسط گروه ادبیات  | ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم آبان 1391ساعت 23:21  توسط گروه ادبیات  | ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه یکم آبان 1391ساعت 23:14  توسط گروه ادبیات  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم مهر 1391ساعت 21:41  توسط گروه ادبیات  | ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم اردیبهشت 1391ساعت 14:23  توسط گروه ادبیات  | ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم اردیبهشت 1391ساعت 14:0  توسط گروه ادبیات  | ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم اردیبهشت 1391ساعت 12:56  توسط گروه ادبیات  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم بهمن 1390ساعت 16:15  توسط گروه ادبیات  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم بهمن 1390ساعت 21:52  توسط گروه ادبیات  | 

  


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم بهمن 1390ساعت 20:52  توسط گروه ادبیات  | 

شيوه نامه ارسال مقالات براي درج در مجله ي تخصصي ادبي پويه 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم دی 1390ساعت 19:17  توسط گروه ادبیات  | ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم دی 1390ساعت 10:57  توسط گروه ادبیات  | 

طراحی سؤالات مفهومی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم آذر 1390ساعت 0:0  توسط گروه ادبیات  | 

طرح درس سالانه


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم آذر 1390ساعت 12:50  توسط گروه ادبیات  | ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم آذر 1390ساعت 13:11  توسط گروه ادبیات  | ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم آذر 1390ساعت 12:43  توسط گروه ادبیات  | ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم آبان 1390ساعت 23:23  توسط گروه ادبیات  | ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم آبان 1390ساعت 23:59  توسط گروه ادبیات  | ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم آبان 1390ساعت 20:23  توسط گروه ادبیات  |